Studie proveditelnosti - TOPOS

Studie proveditelnosti

 • Studie proveditelnosti výstavby a změny dráhového systému letiště.
 • Studie proveditelnosti změny užívání plochy na heliport.
 • Studie umístění heliportu včetně analýzy překážek a jejich provozního dopadu.
 • Posouzení změny druhu provozu (např. z VFR na IFR) ve vztahu k překážkovým plochám nebo ochranným pásmům leteckých staveb.
 • Cross-check požadavků EASA/ICAO dle zadání uživatele.
 • Analýza terénu a překážek před zřízením OP.
 • Identifikace oblastí zvyšující riziko střetu s divokou zvěří/ptactvem.

Pasportizace - TOPOS

Pasportizace

 • Zajistíme základní sběr dat ve sledovaném prostoru a vytvoření digitálních pasportů s lokalizací pořízených prvků nad katastrální mapou, technickou mapou a leteckým snímkem.
 • Data jsou pořizována s požadovanou geodetickou přesností.
 • Speciální knihovny značek.
 • Možnost provázání na existující data.
 • Výstupní sestavy podle vlastních kritérií. včetně technické ortofotomapy použitelné např. pro řízení kvality povrchu zpevněných ploch ("Pavement management system").
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h