Naše společnost získala v říjnu 2017 Oprávnění Úřadu pro civilní letectví ke zkoušení leteckých pozemních zařízení (letové ověřování) v celém rozsahu světelných zabezpečovacích zařízení (SZZ). Nabízíme standardní letové ověřování letišť, heliportů a traťových překážek dle požadavků Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) nebo dle předpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letiště / Heliporty (ICAO). 

Letově ověřujeme:

  • Letiště
  • Heliporty
  • Traťové překážky (např. větrné elektrárny, vysílače, komíny)
  • Ostatní letecká pozemní zařízení

  Geodeticky ověřujeme:

  • Magnetickou deklinaci RWY/FATO
  • Plochy pro kompenzaci magnetických kompasů (kompenzační kruhy)                                
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h