• Užívání a omezení vzdušného prostoru (AUP).
  • Ochranná pásma leteckých staveb.
  • Překážkové plochy leteckých staveb.
  • Identifikace a pasport překážek.
  • Ověření prostorů pro bezpečné létání UAS v souladu s požadvky Doplňku X předpisu L - 2 pravidla létání .
  • Posouzení záměru výstavby v blízkosti leteckých staveb (v i mimo ochranná pásma).
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h