Ochranná pásma - TOPOS

Ochranná pásma

Pro provozovatele leteckých staveb (letišť, heliportů a leteckých pozemních zařízení) vytváříme projektovou dokumentaci podle předpisu Ministerstva dopravy L - 14 Letiště ve standardu akceptovaném Úřadem pro civilní letectví. Zpřístupňujeme ochranná pásma provozovatelům leteckých staveb pro účely územní ochrany a spolupráce s orgány státní správy a samosprávy.

Překážkové plochy - TOPOS

Překážkové plochy

Pro provozovatele letišť vytváříme projektovou dokumentaci překážkových ploch letiště včetně identifikace překážek:

  • dle požadavků EASA (CS-ADR-DSN);
  • dle požadavků ICAO (Annex 14 I - Aerodromes, Annex 14 II - Heliports)

Posuzování překážek  - TOPOS

Posuzování překážek

  • Zaměření výškových překážek zasahujících do překážkových ploch a ochranných pásem letiště/heliportu.
  • Databázové zpracování překážek.
  • Analýza překážek vůči sledovaným plochám.
  • Vyhodnocení zaměřovaných oblastí.

 

google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h