Inženýrská geodézie - TOPOS

  • Komplexní služby pro správce a provozovatele inženýrských sítí, průmyslových a obchodních areálů, budov a rozsáhlých objektů.
  • Vytyčování a zaměřování v terénu.
  • Mapování polohopisu a výškopisu.
  • 3D modely.
  • Velmi přesné nivelace.
  • Výkon odpovědného geodeta investora.

 

 

google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h