Letecká data (ADQ) - TOPOS

Naše firma nabízí a poskytuje komplexní služby vlastníkům a správcům nemovitého i movitého majetku, projektovým, realizačním a správním institucím a všem, kteří potřebují, zpracovávají a využívají informace o poloze a vztazích objektů a jevů v reálném prostoru jejich zájmu. Zvláště se zaměřuje na podporu, objektivizaci, urychlení a dokumentaci rozhodovacích procesů.

K tomu nabízíme námi vyvinuté a soustavně aktualizované a zdokonalované informační systémy Gramis, jakož i odbornou podporu při budování informačních systémů. Pro zajištění aktuálních datových fondů disponujeme měřickými skupinami vybavenými technikou na špičkové úrovni, pod vedením zkušených odborníků. Pro urychlení a zefektivnění činnosti využíváme jak přístrojů GPS tak i moderního laserového skenování.

Nabízíme zhotovení a dodávku dat vzájemně propojených digitálních pasportů s lokalizací pořízených prvků nad katastrální mapou a leteckým snímkem za příznivé ceny.

google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h