• Zajistíme vytvoření podrobných ortofotomap technických areálů, skladů a obdobných objektů technikou bezpilotních systémů.
  • Výsledkem je georeferencovaný ortofotosnímek v požadované souřadné soustavě s rozlišením od 1,5cm /bod.
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h