Safety Management System - TOPOS

Safety Management System

  • Geodetická podpora požadavků na elektronická data terénu v rámci Safety Managementu systému (SMS).
  • Řízení a zajištění kvality leteckých dat v souladu s požadavky nařízení komise (EU) č.139/2014.
  • Procesní postup pro kontrolu překážek v okolí letiště a jejich evidenci.
  • Posouzení překážek v rámci SMS pro všechny druhy přiblížení.
  • Podpora Pavement management systému (PMS), řízení kvality zpevněných ploch.

Risk Management - TOPOS

Risk Management

  • Identifikace rizik v souladu s požadavky EASA/ICAO.
  • Řízení rizik v souvislosti s překážkami v okolí letiště.
  • Posouzení provozních dopadů výskytu překážek na letecký provoz.
  • Stanovení rizik a návrh nápravných opatření za účelem zajištění provozuschopnosti RWY/letiště.
  • Sledování trendu, přijímání preventivních opatření.
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h