• Kompletní služby pro správu a údržbu vlastnických vztahů.
 • Všechny druhy geometrických plánů
 • Vyřizování věcných břemen
 • Vytyčování v katastru nemovitostí

Geodézie v katastru nemovitostí - TOPOS

Rozdělení pozemku

Využití pro:

 • Prodej části pozemku
 • Oddělení pozemku pro výstavbu
 • Oddělení z důvodu jiného využití pozemku

Geodézie v katastru nemovitostí - TOPOS

Vytyčení hranice pozemku

Využití pro:

 • Vyjasnění vlastnické hranice mezi sousedy
 • Vytyčení pro správné umístění stavby
 • Zjištění rozsahu pozemku v terénu

Geodézie v katastru nemovitostí - TOPOS

Věcné břemeno

Využití pro:

 • Zřízení přístupu k nemovitosti přes cizí pozemky
 • Zajištění přístupu k podzemním sítím ležícím na cizích pozemncích

Geodézie v katastru nemovitostí - TOPOS

Zaměření rozestavěné stavby

Využití pro:

 • Poskytnutí úvěru na stavbu
 • Pojištění rozestavěné stavby
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h