Naše společnost byla v červnu 2018 úspěšně certifikována v souladu s požadavky Nařízení Komise č. 73/2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe a Nařízení Komise č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. V roce 2022 jsme byli úspěšně recertifikováni v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011. Současně plně vyhovujeme požadavkům nařízení komise (EU) č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 po aktualizaci nařízením 2020/2148, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o bezpečnost dráhy a letecká data.

V souladu s požadavky dokumentu EUROCAE ED-76A - Standards for Processing Aeronautical Data jsme vyvinuli a úspěšně integrovali v rámci procesu ADQ vlastní validátor leteckých dat založený na algoritmu SBVR ("Standard Semantics of Business Vocabulary and Rules").

Pro pořizování, správu a poskytování leeckých dat disponujeme kompetetním personálem, ověřenými postupy a technickým zázemím, které umožňuje plně vyhovět požadavkům na Kvalitu leteckých dat.  

Kvalitu leteckých dat zajišťujeme u:

  • dat popisující letiště (AMD)
  • dat popisující heliport ((H) AMD)
  • dat radionavigačních prostředků
  • dat překážek (Prostor 1, 2, 3, 4, letištní překážkové plochy)
  • dat terénu
  • dat rozdělení vzdušného prostoru
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h