Naše společnost byla v červnu 2018 úspěšně certifikována v souladu s požadavky Nařízení Komise č. 73/2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe a Nařízení Komise č. 139/2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008. Pro pořizování, správu a poskytování leeckých dat disponujeme kompetetním personálem, validními postupy a technickým zázemím, které umožňuje plně vyhovět požadavkům na Kvalitu leteckých dat.  

Kvalitu leteckých dat zajišťujeme u:

  • letišť
  • heliportů
  • radionavigačních prostředků
  • překážek
  • terénu
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h