Letiště a letecká pozemní zařízení - TOPOS

  • Naše společnost zajišťuje řadu služeb pro provozovatele letišť, heliportů a leteckých pozemních zařízení včetně administrativní podpory získání příslušných povolení.
  • Jsme připraveni Vám poskytnout plnou podporu ať již v oblasti zajištění provozuschopnosti návěstidel (letové ověřování) nebo při řešení kontroly pohybové plochy, překážkových ploch (překážek), zaměření a kvality leteckých dat.
  • Pracujeme vždy s aktuálními standardy EASA/ICAO a sledujeme vývoj příslušného právního rámce.
  • Vždy respektujeme přání zákazníka, poradíme si s MLOKem, stejně jako s ICAO III.b CAT.
  • Plně respektujeme nutnost zajištění provozuschopnosti letišť a heliportů H 24 - operativně řešíme Vaše potřeby.
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h