Využití pro:
  • Prodej části pozemku
  • Oddělení pozemku pro výstavbu
  • Oddělení z důvodu jiného využití pozemku
 
 
 
 
 
 


Využití pro:
  • Vyjasnění vlastnické hranice mezi sousedy
  • Vytyčení pro správné umístění stavby
  • Zjištění rozsahu pozemku v terénu
 
 
 
 
 
 


Využití pro:
  • Zřízení přístupu k nemovitosti přes cizí pozemky
  • Zajištění přístupu k podzemním sítím ležícím na cizích pozemncích
 
 
 
 
 
 
 


Využití pro:
  • poskytnutí úvěru na stavbu
  • pojištění rozestavěné stavby
 
 
 
 
 
 
 
google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h