Studie proveditelnosti - TOPOS

Studie proveditelnosti

  • Studie proveditelnosti výstavby a změny dráhového systému letiště.
  • Posouzení změny druhu provozu (např. z VFR na IFR) ve vztahu k překážkovým plochám.
  • Cross-check požadavků EASA/ICAO dle zadání uživatele.
  • Analýza terénu a zjištění neshod před zřízením OP.
  • Identifikace oblastí zvyšující riziko střetu s divokou zvěří/ptactvem.

Pasportizace - TOPOS

Pasportizace

  • Zajistíme základní sběr dat ve sledovaném prostoru a vytvoření digitálních pasportů s lokalizací pořízených prvků nad katastrální mapou, technickou mapou a leteckým snímkem.
  • Data jsou pořizována s geodetickou přesností.
  • Speciální knihovny značek.
  • Možnost provázání na existující data.
  • Výstupní sestavy podle vlastních kritérií.
google map
Geodézie-Topos, a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h