15. 06. 2018
Společnost certifikována v souladu s požadavky EU na Kvalitu leteckých dat (ADQ)

Společnost Geodézie - Topos a.s. úspěšně implementovala po téměř ročním přechodovém plánu systémy řízení ISO (QMS, ISMS, SMSSC) v souladu s požadavky Nařízení Komise č. 73/2010, kterým se stanoví požadavky na jakost leteckých dat a leteckých informací pro jednotné evropské nebe. Osvědčení personálu, postupů a zařízení nezávislým certifikačním orgánem tak současně garantuje plné vyhovění požadavkům těchto norem i příslušných Nařízení Komise (EU) na Kvalitu leteckých dat (ADQ).  

 

google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h