17. 02. 2021
Naši pracovníci se podíleli na zprovoznění mobilního osvětlovacího systému na letišti v Chebu. Díky spolupráci naší laboratoře a dalších institucí je nyní možné z Chebu převážet pacienty i v noci.

Naši specialisté se v pondělí 15. 2. 2021, na žádost Úřadu pro civilní letectví, podíleli na instalaci světelného zabezpečovacího zařízení MoLiS na letišti v Chebu. Díky této instalaci bude možné heliport na letišti Cheb využívat k evakuaci pacientů z přetížených nemocnic 24 hodin denně. Pracovníci naší laboratoře po instalaci, kterou zajistila společnost TRANSCOM ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s. r. o., ve spolupráci s Leteckým ústavem Vysokého učení technického v Brně, provedli ověření celého systému v souladu s firemní metodikou ověřování. Zajistili jsme tedy kontrolu nastavení APAPI a na závěr letové ověření celého světelného zabezpečovacího zařízení s využítím našeho dronu.

Všechny zúčastněné firmy se na akci podíleli bez nároků na odměnu. Největší odměnou pro nás budou zachráněné životy pacientů. Celou instalaci se podařilo provést ve velmi krátkém čase a to 1,5 pracovního dne od podnětu hlavního koordinátora.

Děkujime za spolupráci všem firmám a organizacím, které se na tomto projektu s námi podíleli. 

  • Aeroklub Karlovy Vary (provozovatel letiště, technická podpora)
  • ATE, s.r.o. Cheb (koordinace instalace)
  • Letecký ústav Vysokého učení technického v Brně (vlastník systému MoLiS, technická podpora)
  • Město Cheb (vlastník letiště, technická podpora)
  • TRANSCON ELECTRONIC SYSTEMS, spol. s r.o. (výrobce, instalace systému)
  • Ultralight Club Cheb, z.s. (správce letiště, technická podpora)
  • Úřad pro civilní letectví (hlavní koordinátor).

google map
GEODÉZIE - TOPOS a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h