Informace o katastrálních územích z hlediska dotčení sítí technické infrastruktury ropovodu s příslušenstvím a jeho ochranného pásma, a dotčení ostatními nemovitostmi, objekty a zařízeními v majetku společnosti

  1. Jednorázová žádost o vyjádření

    Použití jen při jednorázové žádosti
    Pokračovat zadáním informací o žadateli
  2. Žádost o vyjádření s registrací pro další přístup

    Použití při opakovaných žádostech. Při první žádosti je nutné založit nový účet. Při dalším přístupu se již nemusí opakovaně zadávat údaje o žadateli (v případě jakékoliv změny v údajích je nutné provést upravení účtu)