Informační systémy <br /><strong> GRAMIS</strong>

Informační systémy
GRAMIS

GRAMIS je program umožňující snadnou a efektivní práci
s digitálními mapami a připojenými databázemi.

Více o GRAMIS
Geodézie <br /><strong> v katastru</strong>

Geodézie
v katastru

Rozdělení pozemků, vytyčení hranic,
věcná břemena, zaměření staveb

Geodézie v katastru

O nás

Naše firma nabízí a poskytuje komplexní služby vlastníkům a správcům nemovitého i movitého majetku, projektovým, realizačním a správním institucím a všem, kteří potřebují, zpracovávají a využívají informace o poloze a vztazích objektů a jevů v reálném prostoru jejich zájmu. Zvláště se zaměřuje na podporu, objektivizaci, urychlení a dokumentaci rozhodovacích procesů.

Aktuálně

google map
Geodézie-Topos, a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h