• Zajištění všech náležitostí kontroly pohybové plochy v souladu s požadavky EASA/ICAO.
  • Vytvoření check-listů na míru.
  • Splněny požadavky ICAO Annexu 14 a nařízení komise (EU) č. 139/2014.
  • Zaznamenání neshod, přiřazení risk indexu.
  • Sledování trendu dle uživatelem zadaných filtrů.
  • Generování směnných výkazů, protokolů z kontroly.
  • Zpětná vazba o odstranění neshody a uvolnění zpět do provozu.
  • Fotodokumentace a geolokace neshod.
  • Okamžitý přehled pro management letiště způsobem umožňující dálkový přístup.
google map
Geodézie-Topos, a.s.
Pulická 377
518 01 Dobruška
Pracovní doba:
po-pá 7-15h