Novinky

Žádné novinky.

Pasport mobiliáře

Umožňuje vést informace o prvcích mobiliáře v obci. Každý prvek (odpadkový koš, lavička, květináč, prvek dětského hřiště) má v databázi uloženy informace o zařazení do ulice, části obce a katastrálního území včetně parcely, na které je umístěn, dále pak o jeho údržbě. Databázi lze snadno filtrovat a následně získávat požadované tabulkové výstupy nebo vybrané prvky snadno lokalizovat v mapě.

Zobrazení prvků Pasportu mobiliáře v mapě

Zobrazení informací o požadovaném prvku s možností zvětšení fotografie

Zobrazení seznamu prvku mobiliáře s možností filtrování a sumarizací