Novinky

Žádné novinky.

Pasport inženýrských sítí

Umožňuje vést informace o vybraných prvcích inženýrských sítí v obci. Každý prvek (vpusť, šachta, hydrant) má v databázi uloženy informace o zařazení do ulice, části obce a katastrálního území včetně parcely, na které je umístěn, dále pak o jeho údržbě. Databázi lze snadno filtrovat a následně získávat požadované tabulkové výstupy nebo vybrané prvky snadno lokalizovat v mapě.

Zobrazení prvků Pasportu inženýrských sítí v mapě

Zobrazení informací o požadovné vpusti s možností zvětšení fotografie

Zobrazení seznamu prvků inženýrských sítí s možností filtrování a sumarizací