Novinky

Žádné novinky.

Obecné geodetické činnosti

Bodová pole

 • Stabilizace bodů podrobných bodových polí
 • Měření a výpočty bodů podrobného bodového pole

 

Tvorba účelové mapy různých měřítek

 • Účelové mapy měřítek 1:200 až 1:2000
 • Účelové mapy extravilánu základního významu a ostatní
 • Měření a zobrazení výškopisu

 

Samostatné prvky polohopisu

 • Zaměření délkových prvků polohopisu
 • Zaměření bodových prvků polohopisu

 

Digitální mapy měst

 • Digitální mapa města
 • Polohopis na úrovni Digitální katastrální mapy
 • Doplněk polohopisu na úrovni technické mapy
 • Objekty a průběhy inženýrských sítí
 • Výškopis

 

Podzemní a nadzemní vedení

 • Zjištění průběhů podzemního vedení u správců
 • Orientační ověření průběhů kabelového podzemního vedení vyhledáním detektorem
 • Orientační ověření průběhů trubního podzemního vedení detektorem (kovová vedení)
 • Vyhledání průběhů kabelových a trubních podzemních vedení detektorem
 • Zaměření a zobrazení průběhů podzemních a nadzemních vedení

 

Podélné a příčné profily

 • Podélné profily terénu, vodních toků, silnic, dálnic, železnic a vleček
 • Příčné profily terénu, vodních toků, silnic, dálnic, železnic a vleček

 

Kubatury

 • Podrobné polohové a výškové zaměření a následný výpočet objemu

 

Vytýčení stavebního objektu a staveniště

 • Vytýčení prostorové polohy
 • Stavební objekty s prostorovou skladbou
 • Stavební objekty liniové

 

Podrobné vytýčení

 • Stavební objekty s prostorovou skladbou
 • Ostatní liniové stavby

 

Vytyčení hranic pozemků

 • Vytyčení vlastnické hranice nebo hranice užívání
 • Vytyčení vlastnických hranic při realizaci projektu pozemkových úprav

 

Geometrické plány

 • Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku
 • Vyhotovení geometrického plánu stavby
 • Vyhotovení geometrického plánu liniových staveb
 • Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene

 

Poptávkový formulář
Máte dotaz? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš email
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana - prosíme vyplňte výsledek (číslo).
* dvě plus tři je: