Novinky

Žádné novinky.

Nabídka v oblasti informatiky

Data získaná geodetickou činností jsme schopni převést do mnoha datových formátů a v neposlední řadě nabídnout i vlastní řešení informačního systému pro koncového uživatele.

 


Obchodní jméno aplikace: Gramis
Upřesnění: grafický mapový informační systém třídy GIS
Rok vzniku: Tento produkt byl vyvíjen od roku 1992 a první verze v programovém prostředí Delphi byla dokončena v dubnu 1996. Vychází ze svých předchůdců, které byly úspěšně instalovány v roce 1993 v prostředí operačního systému MS-DOS pod obchodním názvem GRASEN (Grafický systém evidence nemovitostí) a TINFOS (Topografický informační systém).

Gramis je produkt firmy Geodézie-Topos, a.s. a má tudíž její plnou podporu a garance. Systém byl vyvinut pomocí nejmodernějších objektově orientovaných vývojových prostředků firmy Borland, Delphi. Byl vyvinut na základě zkušeností s používáním vektorových dat a doplňujících databázových informací. Praktické používání prověřilo jeho funkčnost.

Gramis je grafický mapový informační systém pracující na bázi vektorových dat digitálních informací o všech objektech územní jednotky v rovinném souřadném systému (JTSK, S-42). Územní jednotkou může být např. oblast několika okresů, celé území ČR nebo katastrální území jedné obce se všemi parcelami a evidencí jejich vlastníků a uživatelů. V návaznosti na tento lokalizační základ lze pracovat s jinými realitami zobrazitelnými v mapě (např. technická mapa, mapa dálkových vedení, plány závodů a technických staveb, cenová a bonitní mapa, územní plán, ochranná pásma atd.). Umožňuje přesné a okamžité vyhodnocení grafických i popisných informací o objektech uložených v základní bázi dat, zobrazení těchto objektů podle uživatelem nastavených typů kresby (volba barvy, typů čar a výplní). Lze provádět úpravy objektů uložených v grafické bázi, to znamená měnit jejich bodovou množinu nebo popisné informace, případně další objekty do této báze doplnit.

Gramis dává možnost ke každému objektu ukládat vlastní libovolné popisné informace uložené ve zvolené databázi. Dále je možno připojit k jakémukoliv objektu rastrové informace (obrázkové ve tvaru PCX, BMP, TIFF, JPG, GIF, PNG, CIT). Jako speciální objekty lze vkládat video soubory ve formátu AVI a soubory ostatních aplikací instalovaných na dané stanici. Tyto všechny nadstavbové informace jsou kapacitně omezené pouze velikostí ukládacího média. Kdykoliv máme možnost si tyto informace znovu zobrazit a doplňovat. Obsahuje integrovaný modul základních úloh měřického charakteru, které umožňují výpočty průniku ploch a další. Předností systému je také snadné vyhodnocení informací o parcelách, jejich uživatelích a vlastnících, které obsahuje báze evidence nemovitostí. Jako podklad je možno pod vektorová data podložit data rastrová, např. skenovaný mapový list základní mapy ve tvaru BMP, CIT. Samozřejmostí je grafický výstup na tiskárny a plottery, a to černobílý nebo barevný, ve zvoleném měřítku. Lze vykreslovat klady mapových listů měřítek 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2880, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 včetně zobrazení nomenklatury. Komunikace s ostatními GISy je zajištěna importními a exportními funkcemi ve zvolených formátech (např. DGN, DKM, ARC/INFO, VVR). Jako speciální nadstavba systému jsou řešeny funkce GPS (Global Position System), pro sledování mobilních prostředků na příslušném mapovém podkladu.

Gramis je plně lokalizován pro české prostředí. Umožňuje import a export dat, kde jsou popisné informace s diakritikou v kódu Latin2, Kamenickém nebo Windows1250. Mimo tištěné manuály obsahuje Gramis kontextově orientovanou online nápovědu v českém jazyce.

Grafický mapový informační systém Gramis podporuje operační systém MS-Windows 9x/2000/NT/XP a k databázím přistupuje pomocí rozhraní DAO (Data Access Object).

Grafický mapový informační systém Gramis podporuje různé HW prostředky IBM třídy PC Pentium a kompatibilní. Vyžaduje minimálně 64MB operační paměti (doporučeno 256MB), volné místo na pevném disku cca 25 MB (skutečné nároky se budou lišit v závislosti na instalované verzi a instalovaných datech), polohovací zařízení (myš, tablet). Jako doplňující je vhodné instalovat CD mechaniku, zvukovou kartu, přídavné reproduktory, ovladač pro přehrávání video souborů.

Vlastní implementace Gramisu je plně podporována společností Geodézie-Topos a.s. (případně osoba zaškolená touto firmou) již od svého začátku, instalováním systému, až po předání základních dat a po implementační servis. Zajišťujeme rovněž školení a celou řadu ověřovacích dat. Nabízíme možnost vytvářet a využívat aplikace a úlohy nad daty, které jsou vytvářeny a dodávány podle požadavků uživatele. Po celou dobu životnosti systému jsme schopni převést data z používaného systému Gramis do jiných aplikací.

Gramis je geografický informační systém, který zahrnuje 6 let vývoje systému typu GIS pro potrubní systémy. Je vhodný na pracoviště pro uživatele, který může mít o výpočetní technice jen základní informace. Systém ovládání je velice jednoduchý, přehledný a uživatelsky příjemný. Na pracovním stole umožňuje provádět různé analýzy popisných a grafických informací a jejich výsledky okamžitě tisknout a použít při práci např. správců sítí, správců technických objektů, ekologický pracovišť, majetkoprávních odborů, odborů územního plánování a rozvoje. Gramis umožňuje napojení externích databází, jež uživatel vlastní, a zabezpečuje jejich každodenní využití.

Systém nabízí nejen zpracování dat na lokální stanici, ale umožňuje pracovat v týmu nad společnou bází dat a tak zabezpečí neustálou aktuálnost sdílených dat pro všechny pracovníky. A naopak ochrana neoprávněného přístupu k jednotlivým skupinám objektů zaručuje zamezení úniku dat a jejich neautorizovanou modifikaci.

Poptávkový formulář
Máte dotaz? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.
Položky označené * jsou povinné.
Vaše jméno:
* Váš email
* Váš dotaz:
Antispamová ochrana - prosíme vyplňte výsledek (číslo).
* dvě plus tři je: